Projekt wykonany przez naszą pracownię w maju 2012 r. i w tym samym roku zrealizowany.

Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej: “Zespoły urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania”, w związku z czym konsultowany był z Miejskim Konserwatorem Zabytków.